Hva skal du gjøre om en regning går til inkasso?

Hjelp! Du har glemt å betale en regning, eller du har kanskje dratt på deg litt for mye gjeld på kredittkortet slik at det er vanskelig å betale regningen. Dersom du ikke betaler regningene dine vil kreditor, det vil si den du skylder penger, normalt sende regningene til inkasso. 

At en regning blir sendt til inkasso betyr at kreditor «selger» kravet sitt til et inkassofirma som har spesialisert seg på å drive inn misligholdt gjeld. Når inkassofirmaet driver inn kravet vil de legge egne kostnader på toppen av det du allerede skylder. Dette gjør at den opprinnelige regningen vil kunne vokse seg mye større på kort tid.

Hvilke konsekvenser får det om du ikke betaler inkassokravet?

Et inkassofirma kan gå til namsmannen for å drive inn inkassokravet. I mange tilfeller må kravet innom forliksrådet først for å få en dom. Dette gjelder særlig dersom kravet ikke er åpenbart eller du har innsigelser mot kravet.

Dersom inkassofirmaet sender kravet til forliksrådet kan du bli ansvarlig for utgiftene inkassoselskapet har i denne forbindelse. 

I det lengste kan en rettslig inndrivelse av kravet føre til utleggstrekk i lønn eller tvangssalg av eiendeler. 

I alle tilfeller vil en inkassoprosess normalt ende med at du får en betalingsanmerkning. Betalingsanmerkningen blir registrert i registrene til kredittopplysningsselskapene. Det er disse bankene og andre kontrakter når det skal gjøres en kredittsjekk av deg.

Dersom du senere søker om boliglån og banken ser at du har en betalingsanmerkning registrert på deg, vil dette normalt medføre at du ikke får innvilget lånet. 

Betalingsanmerkninger kan også medføre at du ikke får tegnet mobilabonnement eller andre tjenester der det betales etterskuddsvis. 

En betalingsanmerkning er med andre ord noe du bør unngå for enhver pris. Den eneste måten å få slettet en betalingsanmerkning på er å gjøre opp det den misligholdte gjelden. Da skal også betalingsanmerkningen slettes umiddelbart.

Dersom du sliter med å betale en regning er det viktig at du tar kontakt med kreditor eller inkassofirmaet før prosessen går så langt at du får en betalingsanmerkning. I de fleste tilfeller er kreditor villig til å strekke seg langt for å faktisk få pengene sine, og dersom du er tidlig ute med å kontakte kreditor er mulighetene normalt gode for å få til en eller annen form for nedbetalingsordning.

Sjekkliste for hva du skal gjøre med inkassokrav

Forebygg at regningen går til inkasso

Det viktigste du kan gjøre for din egen økonomi er naturligvis å forebygge at regningen går til inkasso i utgangspunktet. 

Dersom du har en regning du ikke klarer å betale innen fristen er det viktig at du kontakter kreditor og er ærlig om dette. I mange tilfeller er det gode muligheter for å få inngått en avtale om betalingsutsettelse eller betaling i avdrag.

Kontroller at inkassokravet stemmer

Dersom du er uenig i inkassokravet er det viktig at du sier fra til inkassofirmaet med en gang. 

Du bør sende en skriftlig henvendelse til inkassofirmaet og kreditor der det går klart frem at du bestrider kravet.

Dersom det er rimelig tvil om hvorvidt kravet er korrekt eller ikke, må inkassofirmaet setter inndrivelsesprosessen i bero til de får en dom fra forliksrådet om kravets gyldighet. Dette betyr at inkassofirmaet heller ikke kan kreve ytterligere inkassokostnader før dommen foreligger.

Blir du innkalt til forliksrådet er det viktig at du møter opp. Gjør du ikke det kan det avsies en fraværsdom mot deg uten at du har fått anledning til å uttale deg.

Forhandle med inkassofirmaet

Dersom regningen allerede har gått til inkasso, og du ikke lenger kan forhandle med kreditor, er det viktig at du kontakter inkassoselskapet og forsøker å få til en betalingsordning med disse for inkassoprosessen går for langt.

De fleste inkassoselskap er villige til å inngå nedbetalingsavtaler med forbrukere dersom dette øker mulighetene deres for å få inn pengene uten å måtte gå til rettslige skritt.

Refinansiere gjeld

Dersom du skylder mye penger til en kreditor eller et inkassofirma, eller du har mange småkrav du sliter med å nedbetale, kan det være aktuelt å forsøke å refinansiere gjelden og på den måte få samlet den på ett sted.

I disse tilfellene kan du kontakte banken din for å forsøke å få et refinansieringslån.